Werkwijze

Wat kan je verwachten als je een coachtraject bij mij aangaat, welke werkwijze handteer ik.

Als eerste zal elk traject uniek op jouw leven aangepast zijn. Daarnaast wordt je aangesproken op je eigen kwaliteiten om je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen handelen.

Ik zal een veilige verbinding met je leggen, waarbij ik zaadjes plant, spiegels voor houdt en duwtjes in de juiste richting geef.

Een globale werkwijze ziet als volgt uit:

De eerste stap

 • Kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten
 • Inplannen Face-to-Face gesprek/online afspraak

De tweede stap

 • Eerste face-to-face / online afspraak

 • Samen bespreken we wederzijdse verwachtingen

 • Samen bespreken we je hulpvraag

 • Samen stemmen we het verloop van het traject af

 • Ik geef jou een indicatie van de duur en de tarieven van het traject

De derde stap

 • Een coaching sessie duurt 1 uur

 • Jij bent leidend in wat je wilt bespreken en oplossen

 • Ik begeleid je in het proces

 • Ik stel jou kritische vragen, ben geduldig en prikkel je met een gezonde dosis humor

 • Ik zet de nodige tools /instrumenten in (voorbeelden hiervan zijn: kernkwadranten, waarde oriëntaties en energiehuishouding oefeningen)

 • Jij komt hierdoor op je eigen antwoorden en inzichten

 • Jij bedenkt een actieplan en past de inzichten toe in de praktijk

De vierde stap

 • Jij hebt zelf antwoord gegeven op je vragen

 • Jij hebt handvaten om mee aan de slag te gaan

 • Jij weet wat jou drijft

 • Jij hebt meer energie

 • Jij weet wanneer jij op je gelukkigst bent

 • Jij durft te leven op de manier zoals jij dat wilt, en je weet hoe je dat moet doen

De vijfde stap

 • Samen blikken we terug op het traject

 • Jij reflecteert op het proces

 • Ik laat je inzien welke stappen je gezet hebt