Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.holistischcoachbianca.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.holistischcoachbianca.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door Holistisch coach Bianca, vanaf nu genoemd als Bianca Rutten Kamer van Koophandel nummer: 78105544. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bianca Rutten is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bianca Rutten.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bianca Rutten te mogen claimen of te veronderstellen.

Bianca Rutten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.holistischcoachbianca.nl/ onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bianca Rutten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Uitwisselen persoonsgebonden gegevens

Voor optimaal gebruik van deze website en bedrijfsvoering maakt Bianca Rutten gebruik van derden. Gegevens worden opgeslagen en enkel voor bedrijfsuitvoering gebruikt.
Met de volgende partijen worden samengewerkt:
– Tally – Privacy policy
– Laposta – Privacy statement

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.holistischcoachbianca.nl/ op deze pagina.

Deze website gebruikt cookies. Als je deze site verder gebruikt accepteer je ons gebruik van cookies. 

Scroll naar boven